contacta'ns

Mitjançant l’aplicació de sistemes i materials homologats en matèria d’aïllament tèrmic aconseguim millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’aïllament tèrmic d’un edifici és una acció molt important si volem tenir millores energètiques considerables.

Com a empresa especialista en aïllaments tèrmics apliquem aïllants tèrmics com les denominades llanes minerals (llana de roca) i les escumes de poliuretà projectat o injectat (PUR).

Què és la conductivitat tèrmica?

(Lambda)

És la quantitat de calor que es transmet a través de la unitat d’espessor d’un material. Per tant, és la capacitat de conducció de calor o fred d’aquest material.

La conductivitat tèrmica s’expressa en unitats de W/m·K.

Com més baix sigui el valor de conductivitat tèrmica del material més bon aïllant tèrmic és. Per tant, caldrà aplicar un gruix menor i serà més econòmic.

Valors estimats dels materials per aïllaments més comuns:

Escuma de poliuretà (PUR) 0,028 W/m·K
Poliestirè extruït 0,034 W/m·K
Poliestirè expandit 0,039 W/m·K
Aïllament de fibra de fusta 0,039 W/m·K
Aïllament de cel·lulosa 0,039 W/m·K
Aïllament de lli 0,040 W/m·K
Llana de roca 0,040 W/m·K

Resistència tèrmica (R)

La resistència tèrmica representa la capacitat d’un material per oposar-se al flux de la calor. En el cas de materials homogenis és la raó entre el gruix i la conductivitat tèrmica del material.

R = espessor/conductivitat

La resistència tèrmica s’expressa en unitats de m²K/W. Com més elevat sigui el valor de resistència tèrmica del material per aïllaments més bon aïllant tèrmic és. En el cas de l’escuma de poliuretà projectat s’obtenen els següents valors:

Espessor (mm) Resistència tèrmica (m2K/W)
30 1,07
40 1,43
50 1,79
60 2,14
70 2,50
80 2,86
90 3,21
100 3,57

Vols saber més?
Contacta amb nosaltres

El formulari està incomplert!

Enviant formulari...

Missatge enviat!

Quelcom ha anat malament, si us plau, torneu a provar-ho!

Aïllaments tèrmics
Destacats