Sectorització de nau industrial

Ignifugacions
Sectorització de nau industrial
Sectorització de nau industrial

  • Ignifugacions

Treballs realitzats en una nau industrial de nova construcció a Girona. S'ha realitzat unes franges tallafoc mitgera-coberta per sectoritzar contra el foc els diferents sectors d'una nau industrial de nova construcció. El sistema que hem fet servir ha estat el de fer una estructura auto-portant a la paret i la col·locació de plaques de cartró guix.


Altres projectes
Relacionats