Protecció passiva contra el foc en una nau del Maresme

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en una nau

  • Ignifugacions

Acabem la setmana presentant el nostre últim projecte realitzat en una nau del Maresme. En aquest cas, hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant amb morter de perlita i vermiculita per certificar una estabilitat al foc R-90’. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafoc EI-60' amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.


Altres projectes
Relacionats