Protecció passiva contra el foc en un túnel interior d’un escorxador a Osona

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en un túnel interior d’un escorxador

  • Ignifugacions

En aquest projecte ens hem encarregat de sectoritzar un túnel de pas dins les instal·lacions d'un escorxador a Osona. Hem col·locat una malla metàl·lica i hem aplicat un revestiment de morter dur de perlita i vermiculita per a certificar una resistència al foc EI-60'.


Altres projectes
Relacionats