Protecció passiva contra el foc en una nau del Llobregat

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en una nau del Llobregat

  • Ignifugacions

Per aquest projecte portat a terme a una nau del Llobregat, hem realitzat diferents proteccions contra el foc per tal de posar al dia la llicència d'activitats. Hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant dels pilars i bigues amb un revestiment de placa semi rígida de llana de roca per certificar una estabilitat al foc R-120’. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafoc EI-60' amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.


Altres projectes
Relacionats