Protecció passiva contra el foc en una nau del Bages

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en una nau del Bages
Protecció passiva contra el foc en una nau industrial

  • Ignifugacions

Per a realitzat aquest projecte hem portat a terme diferents proteccions contra el foc en una nau situada a Puig-Reig. Per una banda, hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant dels pilars amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-90’. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafoc EI-60' amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix. Per últim, en unes jàsseres de formigó, hem sectoritzat els forats centrals amb uns segellats de panell de llana de roca d’alta densitat i acabat amb un revestiment intumescent per a una resistència al foc EI-90’.


Altres projectes
Relacionats