Protecció passiva contra el foc en una nau del Vallès

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc en una nau del Vallès

  • Ignifugacions

Per a portar a terme aquest projecte hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-60’. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta mitjançant la formació d’una franja tallafoc EI-60' amb una estructura independent i la col·locació de plaques de cartró guix.


Altres projectes
Relacionats