Protecció passiva contra el foc a unes naus del Bages

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc a unes naus del Bages
Protecció passiva contra el foc a unes naus del Bages

  • Ignifugacions
Per a aquest projecte hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-60’. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta de l’oficina mitjançant la formació d’una franja tallafoc amb una estructura independent i la projecció de morter de perlita i vermiculita.

Altres projectes
Relacionats