Ignifugació d'una nau a Terrassa

Ignifugacions
projecte de pintura intumescent
projecte de morter i perlita

  • Ignifugacions

S’ha protegit tota l'estructura principal de la nau per adequar-la a la normativa vigent de protecció contra incendis. S'ha realitzat aplicant un revestiment de pintura intumescent en les bigues de la coberta i aplicant un revestiment de morter de perlita i vermiculita en els pilars.


Altres projectes
Relacionats