Aïllament de coberta plana al Vallès Oriental

Aïllaments d'escuma
Aïllament de coberta plana al Vallès Oriental

  • Aïllaments d'escuma

Per a aquest projecte hem realitzat un aïllament tèrmic amb projecció d’escuma de poliuretà de cel·la tancada. Ho hem efectuat a la part exterior d’una coberta plana mitjançant un producte amb una resistència a la compressió =300 k.p.a.


Altres projectes
Relacionats