Aïllament tèrmic d’una façana ventilada a una escola de Valls (Tarragona)

Aïllaments d'escuma
Aïllament tèrmic d’una façana ventilada a una escola
Aïllament tèrmic d’una façana ventilada

  • Aïllaments d'escuma

Terpolar Aïllaments ha projectat espuma de poliuretà per a l’aïllament tèrmic d’unes façanes ventilades i ha acabat amb el revestiment d’un morter per tal de complir amb la normativa actual del CTE i assegurar una reacció al foc bs1d0.


Altres projectes
Relacionats