Aïllament contra el foc i acústic del forjat d’un restaurant a Osona

Ignifugacions
Aïllament contra el foc i acústic del forjat d’un restaurant a Osona

  • Ignifugacions

Per a portar a terme aquest projecte, hem realitzat un revestiment de morter de llana de roca com a aïllament acústic i contra el foc. Prèviament, s’ha col·locat una malla metàl·lica galvanitzada per tal de tenir una bona adherència com a capa pont amb el forjat, ja que el revestiment s’ha deixat a la vista.


Altres projectes
Relacionats