Aïllament tèrmic d’un forjat de formigó a la Clínica Asepeyo de Sant Cugat del Vallès

Aïllaments d'escuma
Aïllament tèrmic d’un forjat de formigó
Aïllament tèrmic d’un forjat de formigó
Aïllament tèrmic d’un forjat de formigó

  • Aïllaments d'escuma

Avui us presentem un projecte d’aïllament realitzat a la Clínica Asepeyo de Sant Cugat del Vallès. Hem projectat escuma de poliuretà per tal de realitzar un bon aïllament tèrmic i ho hem acabat amb un revestiment de morter per tal de complir amb la normativa actual del CTE per assegurar una reacció al foc bs2d0.


Altres projectes
Relacionats