Aïllament dels terres d’unes càmeres de refrigeració a la zona de l’Empordà

Aïllament
Aïllament
Hem aïllat més de 1000 m² de terres d’unes noves càmeres de refrigeració per a la conservació de fruita a la zona de l’Empordà. Com sempre, hem aplicat un producte de cel.la totalment tancada (CCC4) i exempt de gasos fluorats per tal de complir amb la normativa europea d’efecte hivernacle. En aquest cas ho hem portat a terme amb una densitat mitja aplicada de 45 kg/m³.

Altres projectes
Relacionats