Protecció passiva contra el foc en un local comercial del Bages

Ignifugacions
Protecció passiva contra el foc al Bages

  • Ignifugacions

Hem realitzat una obra al Bages en la qual hem protegit contra el foc l’estructura de fusta d’una coberta mitjançant la col·locació d’una malla metàl·lica galvanitzada i la projecció d’un revestiment de morter de perlita i vermiculita per a certificar una estabilitat al foc R-120’.


Altres projectes
Relacionats