Protecció passiva contra el foc d’un edifici plurifamiliar de la comarca del Vallès Occidental

Ignifugacions
Protecció contra el foc
Protecció passiva contra el foc

  • Ignifugacions

En aquest projecte hem realitzat, en un edifici plurifamiliar de la comarca del Vallès Occidental,  la protecció contra el foc de la coberta, així com la projecció de morter de perlita i vermiculita, per a certificar una estabilitat al foc R-60’.


Altres projectes
Relacionats