contacta'ns

Placa semirígida conlit
de llana de roca

Les plaques de llana de roca són panells compostos per llana de roca volcànica d’alta densitat (165 kg/m3) lleugerament impregnades de resina. El seu acabat pot ser llis o opcionalment amb un filament d’alumini en una de les seves cares, per aplicacions en llocs on es veu l’acabat. Aquest producte tallafocs es pot pintar.

Una de les opcions que tenim per la protecció contra el foc és l’aplicació de plaques semirígides de llana de roca, formades per un compost de llana de roca volcànica d’alta densitat impregnades amb resina. Amb la seva aplicació no solament utilitzem un material amb unes propietats molt bones davant del foc, sinó que també ens beneficiem de la seva eficàcia com a aïllament acústic.

Les plaques semirígides de llana de roca són repel·lents de l’aigua, amb una absorció del vapor d’aigua del ± 0,02% del seu volum i una reacció al foc A-1 (M-0). La forma de col·locació és mitjançant perns d’acer electrosoldats amb una volandera antiretorn que els subjecten a l’estructura.

Pel que fa al seu acabat aquest pot ser llis, o per tal d’aconseguir un acabat més estètic, s’hi pot incorporar un filament d’alumini en una de les seves cares. També, prèvia aplicació d’una capa d’imprimació, la placa semirígida de llana de roca es pot pintar amb pintura esmaltada, amb el que s’aconsegueix una millor integració amb la decoració de l’entorn.


Principals característiques:

  • Panells compostos per llana de roca volcànica d’alta densitat lleugerament impregnats amb resina
  • Bones propietats davant del foc i eficàcia com a aïllament acústic
  • Repel·lents a l’aigua
  • Col·locació mitjançant perns d’acer electrosoldats amb una volandera antiretorn
  • Acabat llis o amb un filament d’alumini en una de les seves cares
  • Possibilitat de pintar-lo prèvia aplicació d’una capa d'imprimació

Els camps d’aplicació són:

  • Estructura metàl·lica fins a una estabilitat al foc R-180’
  • Formació de franges tallafocs fins a una resistència al foc EI-90’

A Terpolar som especialistes en la col·locació de panells de plaques semirígides de llana de roca. No dubtis posar-te en contacte amb nosaltres per a una atenció més personalitzada sense compromís.

Vols saber més?
Contacta amb nosaltres

El formulari està incomplert!

Enviant formulari...

Missatge enviat!

Quelcom ha anat malament, si us plau, torneu a provar-ho!