contacta'ns

Placa de fibrosilicats
i cartró guix

Quan ens trobem davant la necessitat de realitzar una protecció contra el foc amb unes condicions que condicionen l’ús d’un material o altre, ja sigui perquè es precisa d’un acabat estètic o perquè és dificultosa l’aplicació d’algun tipus de morter, es disposa de dos tipus de panells a base de placa rígida: el panell de fibrasilicats i el panell de cartró guix.

Els panells de fibrosilicats estan compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc, als que durant el procés de fabricació se’ls ha sotmès a un tractament a alta temperatura que els concedeix una gran estabilitat davant del foc. La col·locació es pot realitzar mitjançant grapes, cargols o claus degut al seu excel·lent comportament mecànic. Els panells de fibrosilicats són d’acabat llis de color blanc trencat. Es poden pintar directament per integrar-los a l’estètica de l’edifici.


Principals característiques:

 • Compost per silicats càlcics, reforçat amb fibres inorgàniques resistents al foc
 • Col·locació mitjançant grapes, cargols o claus
 • Acabat llis de color blanc trencat
 • Es poden pintar directament per integrar-los a l’estètica de l’edifici

Els panells de cartró guix (coneguts popularment per panells de Pladur degut al nom de la coneguda marca) estan compostos per una base de guix especial recobert de lamines de fibra de vidre incombustible. Aquest tipus de panells tenen un excel·lent comportament davant del foc, ja que no és inflamable i fa retardar la propagació de l’incendi. El gruix, així com el tipus d’instal·lació, incideixen en la protecció que s’aconsegueix amb l’aplicació d’aquest tipus de panells.

Els panells de cartró guix són d’acabat llis i de color blanc. Els acabats poden ser per mitjà de pintures, enrajolats i altres revestiments que no alteren la incombustibilitat d’aquest producte d’ignifugació.


Principals característiques:

 • Compost per una base de guix especial recobert de làmines de fibra de vidre incombustible
 • Excel·lent comportament davant del foc retardant la propagació del foc
 • Acabat llis de color blanc
 • Acabats per mitjà de pintures, enrajolats o altres revestiments que no alteren la seva incombustibilitat

Els camps d’aplicació són:

 • Estructura metàl·lica fins a una estabilitat al foc R-240’
 • Estructura de fusta fins a una estabilitat al foc R-120’
 • Sostres independents fins a una resistència al foc EI-180’
 • Formació de franges tallafocs fins a una resistència al foc EI-120’
 • Extradossat de parets fins a una resistència al foc EI-240’
 • Envans fins a una resistència al foc EI-240’
 • Formació de franges tallafocs fins a una resistència al foc EI-120’
 • Conductes de ventilació/extracció fins a una resistència al foc EI-180’

A Terpolar som especialistes en la col·locació de panells de fibrosilicats i cartró guix. No dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres per a una atenció més personalitzada sense compromís.

Vols saber més?
Contacta amb nosaltres

El formulari està incomplert!

Enviant formulari...

Missatge enviat!

Quelcom ha anat malament, si us plau, torneu a provar-ho!